Podkarpackie Zamówienia publiczne Wymiana nawierzchni placu parkingu budynku Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie

Wymiana nawierzchni placu parkingu budynku Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie

Wymiana nawierzchni placu parkingu budynku Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie 30 kwietnia 2008

OGŁOSZENIE

 

WOJEWÓDZKI DOM KULTURY
ul. Okrzei 7, 35-959 RZESZÓW
tel. 017 853 52 57,  fax. 017 853 52 50
www.wdk.rz.pl

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:
 

„WYMIANA NAWIERZCHNI PLACU PARKINGU
BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO DOMU KULTURY W RZESZOWIE”

pliki do pobrania:

Ogloszenie_przetarg_parking.pdf (42.80 Kb)


SIWZ_parking_WDK.pdf (76.69 Kb)

Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_oferta_parking_WDK.doc (33.00 Kb)

Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_oswiadczenie_parking.doc (22.50 Kb)

Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_wykaz_robot_parking.doc (26.50 Kb)

Zalacznik_nr_4_do_SIWZ_wykaz_podwykonawcow_parking.doc (23.00 Kb)

Zalacznik_nr_5_do_SIWZ_wzor_umowy_parking_WDK.pdf (73.34 Kb)


Załącznik nr 6 - do pobrania:

Przedmiar_robot_parking_WDK.pdf (67.38 Kb)

Projekt_budowlany_parking_WDK.pdf (66.83 Kb)

Projekt_wykonawczy_parking_WDK.pdf (69.47 Kb)

Specyfikacja_techniczna_parking_WDK.pdf (63.67 Kb)

Specyfikacja_techniczna_izolacja_bunkra_WDK.pdf (53.31 Kb)

Plac_postojowy_rzut.pdf (34.47 Kb)

Plac_postojowy_przekroj.pdf (66.38 Kb)

Widok_bramy_wjazdowej.pdf (47.33 Kb)


Załącznik nr 7 - do pobrania:

Przedmiar_robot_wiata_na_parkingu_WDK.pdf (67.54 Kb)

Projekt_budowlany_wiata.pdf (94.57 Kb)

Projekt_wykonawczy_wiata.pdf (81.49 Kb)

Specyfikacja_techniczna_wiata.pdf (32.90 Kb)

Specyfikacja_techniczna_antykorozyjna_wiata.pdf (80.31 Kb)

wdk_wiata_rys.nr_2.pdf (113.31 Kb)

wdk_wiata_rys.nr.3.pdf (303.04 Kb)

wdk_wiata_rys.nr.4.pdf (360.20 Kb)

wdk_wiata_rys.nr.5.pdf (354.20 Kb)

wdk_wiata_rys.nr.6.pdf (354.35 Kb)

______________________________________________


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

do pobrania:
Zawiadomienie_o_wyborze_parking.pdf (31.57 Kb) 

 

 

Poprawiony (poniedziałek, 15 lutego 2010 12:15)

 
Powiaty