Podkarpackie Kontakt

Kontakt

Contact Details for this Web site
# Nazwa Pozycja Telefon Telefon komórkowy Faks
1 WOJEWÓDZKI DOM KULTURY W RZESZOWIE Centrala 17 853 52 57 - centrala; 17 853 25 35 - sekretariat 17 853 52 50 - faks
2 p.o. DYREKTOR Marek Jastrzębski (17) 853 52 57 w. 22
3 ZASTĘPCA DYREKTORA Małgorzata Hołowińska (17) 853 52 57 w. 24
4 PODKARPACKIE CENTRUM NAUKI Tomasz Michalski - Z-ca Dyrektora 17 853 52 57 w. 60
5 PODKARPACKA KOMISJA FILMOWA Marta Kraus - Kierownik 721 288 004
6 Dział Animacji Kulturalnej Małgorzata Hołowińska - Kierownik (17) 853 52 57 w. 24
7 Dział Upowszechniania Sztuki i Współpracy z Samorządami (17) 853 52 57 w. 38
8 Dział Multimedialnych Technik Upowszechniania Kultury Adam Kus - Kierownik (17) 853 52 57 w. 29
9 Dział Administracyjno - Techniczny Maria Cupryś - Kierownik (17) 853 52 57 w. 34
10 Dział Finansowo - Księgowy Barbara Sabik - Główny Księgowy (17) 853 52 57 w. 31
11 Samodzielne stanowisko ds. kadr Agnieszka Sikora - Główny specjalista ds. kadr (17) 853 52 57 w. 25
12 Samodzielne stanowisko ds. obsługi sekretariatu Monika Konopelska - Specjalista 17 853 52 57 - w. 20 17 853 25 35
13 Inspektor ochrony danych Krzysztof Opaliński - kontakt e-mail: wdk.rodo@podkarpackie.pl
Powiaty