Podkarpackie Kontakt

Kontakt

Contact Details for this Web site
# Nazwa Pozycja Telefon Telefon komórkowy Faks
1 Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie Centrala 17 853 52 57 - centrala; 17 853 25 35 - sekretariat 17 853 52 50 - faks
2 DYREKTOR Marek Jastrzębski (17) 853 52 57 w. 22
3 ZASTĘPCA DYREKTORA Małgorzata Hołowińska (17) 853 52 57 w. 24
4 Dział Animacji Kulturalnej Małgorzata Hołowińska - Kierownik (17) 853 52 57 w. 24
5 Dział Upowszechniania Sztuki i Współpracy z Samorządami (17) 853 52 57 w. 38
6 Dział Multimedialnych Technik Upowszechniania Kultury Adam Kus - Kierownik (17) 853 52 57 w. 29
7 Dział Administracyjno - Techniczny Maria Cupryś - Kierownik (17) 853 52 57 w. 34
8 Dział Finansowo - Księgowy Barbara Sabik - Główny Księgowy (17) 853 52 57 w. 31
9 Samodzielne stanowisko ds. kadr Agnieszka Sikora - Główny specjalista ds. kadr (17) 853 52 57 w. 25
10 Samodzielne stanowisko ds. obsługi sekretariatu Dorota Skrutek - Specjalista 17 853 52 57 - w. 20 17 853 25 35
11 Podkarpacka Komisja Filmowa Marta Kraus - Kierownik 721 288 004
Powiaty