Podkarpackie Kontakt PODKARPACKIE CENTRUM NAUKI
PODKARPACKIE CENTRUM NAUKI
Tomasz Michalski - Z-ca Dyrektora

Telefon: 17 853 52 57 w. 40

Informacje: Lidia Żarowska - Kierownik Biura Projektu -
17 853 52 57 w. 40

 
Powiaty