Podkarpackie Regulamin

Regulamin WDK w Rzeszowie 2018

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2018

Dyrektora WDK w Rzeszowie z dnia 12 stycznia 2017 r.

 

Regulamin Organizacyjny WDK zawiera:

 

  • Postanowienia ogólne

  • Zarządzanie WDK

  • Struktura organizacyjna

  • Obowiązki Głównego Księgowego i Kierowników Działów

  • Zadania działów, Podkarpackiej Komisji Filmowej i samodzielnych stanowisk pracy

  • Zasady podpisywania i obieg dokumentów

  • Zasady udzielania pełnomocnictw i upoważnień

  • Kontrola zarządcza

  • Skargi i wnioski

  • Postanowienia końcowe

Do pobrania:

Regulamin WDK Rzeszów.pdf
Schemat organizacyjny WDK.pdf

Poprawiony (środa, 24 stycznia 2018 16:02)

 
Powiaty