Podkarpackie Regulamin

Regulamin WDK w Rzeszowie 2013

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2016

Dyrektora WDK w Rzeszowie z dnia 4 lipca 2016 r.

Regulamin Organizacyjny WDK zawiera:

 

 

  • Postanowienia ogólne.

  • Zarządzanie Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie.

  • Struktura organizacyjna.

  • Obowiązki Głównego Księgowego i Kierowników Działów.
  • Zadania działów i samodzielnych stanowisk pracy.
  • Zasady podpisywania i obieg dokumentów.
  • Zasady udzielania pełnomocnictw i upoważnień.

  • Kontrola zarządcza.

  • Skargi i wnioski.

  • Postanowienia końcowe.


Do pobrania:
Regulamin WDK Rzeszów.pdf
Schemat organizacyjny WDK.pdf

Poprawiony (wtorek, 05 lipca 2016 13:19)

 
Powiaty