Podkarpackie Statut

Statut WDK

Uchwała Nr XX/367/16
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 29 lutego 2016 r.

Statut Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie

  • Postanowienia ogólne
  • Cele i zadania
  • Organy zarządzające i doradcze
  • Gospodarka finansowa
  • Postanowienia końcowe

Do pobrania:

Statut WDK w Rzeszowie


Poprawiony (piątek, 15 kwietnia 2016 16:42)

 
Powiaty