Podkarpackie Statut

Statut WDK

Uchwała Nr XLI/712/17

Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

 

Statut Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie

  • Postanowienia ogólne
  • Cele i zadania
  • Organy zarządzające i doradcze
  • Gospodarka finansowa
  • Postanowienia końcowe

Do pobrania:

Statut WDK w Rzeszowie


Poprawiony (wtorek, 26 września 2017 08:14)

 
Powiaty