Statut WDK

Uchwała Nr XLI/712/17

Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

 

Statut Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie

  • Postanowienia ogólne
  • Cele i zadania
  • Organy zarządzające i doradcze
  • Gospodarka finansowa
  • Postanowienia końcowe

Do pobrania:

 

Statut WDK w Rzeszowie

 

Uchwała nr LIII/902/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w sprawie zmian w Statucie WDK w Rzeszowie

Poprawiony (piątek, 22 czerwca 2018 12:41)